Tennengebirge 2017

Wyprawa klubowa w masyw Tennengebirge działała w tym roku krócej, od 29 lipca do 13 sierpnia. Po transportach żywności i sprzętu z Karalm do bazy (Laufener Hütte) ruszyły akcje eksploracyjne do znanych z poprzednich lat jaskiń, w których spodziewaliśmy się nowych odkryć: Frankenstein, Hades i JackDaniels. Równocześnie też działały zespoły poszukiwawczo-eksploracyjne na powierzchni. 

W pierwszej fazie wyprawy najwięcej uwagi poświęciliśmy jaskini Frankenstein, odkrytej w 2016 r. i poznanej do głębokości -68 m. Mimo ciasnot jaskinia ukazywała nowe ciągi i rozwijała się kaskadowo w dół. Po tygodniu eksploracji i walce z zaciskiem nieoczekiwanie zakończyła się na głębokości -166 m (całkowita długość korytarzy 264 m) szczeliną nie do pokonania. Zespoły działające w Hadesie miały do sprawdzenia okno w ścianie studni na głębokości -244 m (problem namierzony w 1992 r.). Znajduje się tam meander, za którym opada ogromna pionowa studnia z mostami, równoległa do głównego ciągu. Po pokonaniu zacisku na wylocie meandra zjechano studnią 120 m niżej i połączono się z ciągiem głównym jaskini. Eksploracja powierzchniowa dała efekty w postaci 10 nowych jaskiń, niestety większość z nich to obiekty małe, nie przekraczające 30 m głębokości i nie rokujące na większe odkrycia. Jedynie w bardzo ładnej jaskini P-D25 osiągnięto -71 m głębokości przy 121 m długości. W jaskini JackDaniels kontynuowana była wspinaczka w przewyższeniu Studni Deszczu. Osiągnięto +52 m dochodząc pod strop komina gdzie ewidentnie widać kontynuację w szczelinie skręcającej w kierunku południowo-zachodnim. Najciekawsze odkrycia nastąpiły w drugim tygodniu działalności, w jaskini Środkowej. Jaskinia ta jest znana od dawna, ale poznana była jedynie 30 m studnia wlotowa. Okazało się, że powyżej jej dna odchodzi meander, za którym otworzył się ciąg obszernych studni. Udało się tam zjechać do głębokości -92 m. Z powodu złej pogody pojawiająca się woda wymusiła zmianę oporęczowania i zabrakło już czasu na eksplorację, którą przerwano w kolejnej studni o nieznanej głębokości (szacowana na 70-100 m).