Iran 2018

Z końcem sierpnia mieliśmy okazję wybrać się do jednego z najbardziej gościnnych krajów świata - Iranu . Naszym celem było zdobycie mieszczącej się w Masywie Parau studni Ghar-e-Ghala o głębokości -562 m. Studnia wyeksplorowana została w 2016 roku przez głównego kierownika i organizatora wyprawy - Yousef Sorninia. Oprócz naszej ekipy była też kilkuosobowa grupa Włochów  z La Venta Esplorazioni Geografiche prowadząca eksplorację w tym rejonie, a także Ormianin  i Gal. Nie zabrakło również Irańczyków... 

Dwa pierwsze dni spędziliśmy w Kermanshah zapoznając się z irańską kulturą i zwyczajami. Trzeciego dnia wyruszyliśmy w góry. Aby dostać się do obozu położonego ok. 2800 m n.p.m. pokonać musieliśmy ok. 1700 m przewyższenia, co w tamtych warunkach pogodowych jest niemal wyczynem . Przez wysokie temperatury, a także brak wód powierzchniowych w promieniu kilku kilometrów od obozu, działanie w tamtym regionie jest bardzo utrudnione. Brak wód powierzchniowych zmusił nas do wydobywania jej z pobliskiej jaskini, tzw. Water Cave z głębokości -150 m. Jak się okazało była to trudna logistycznie sprawa i wymagała udziału co najmniej ośmiu osób (trzech w jaskini, pięciu pociągających za sznurki). A przy prawie czterdziestostopniowym upale i około trzydziestoosobowej ekipie wody potrzebowaliśmy co niemiara... Oprócz codziennego rytuału pozyskiwania wody, prowadziliśmy eksplorację powierzchniową, pomagaliśmy Włochom przy transportach pod jaskinie i w jaskini, ale przede wszystkim zdobyliśmy Ghar-e-Ghale...

W tym miejscu jako Klub chcieibyśmy gorąco pogratulować wszystkim chłopakom oraz Marta Wrzask zejścia na samo dno... I życzyć więcej takich zejść .

W wyprawie wzięli udział: Daniel OleksyKrzysiek WypychMarcin Furtak, Franciszek Kramek, Marek Sawicki i Marta Sawicka należący do naszego klubu, a także Jarosław WoćkoPiotr Pilecki, Artur Nowak i Marta Wrzask ze Speleoklub GAWRA. Oraz niezrzeszony Tomek Kuźnicki.

Wyprawa odbyła się w ramach prowadzonego już od ponad dwudziestu lat projektu KORONA PODZIEMI mającego na celu zdobycie wszystkich najgłębszych (powyżej 400 m głębokości) studni jaskiniowych i wewnątrzjaskiniowych świata. Do zdobycia zostały już tylko trzy z 16 do tej pory poznanych.