Komisja Taternictwa Jaskiniowego ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego (2017-2018)

Rozpoczęcie kursu planowane jest jesienią 2017 roku, zakończenie w pierwszej połowie 2018.

Kwalifikacje kandydatów odbędą się w Rzędkowicach w dniach 1-2.07.2017.

Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 czerwca 2016.

W zgłoszeniu prosimy przesłać:

 1. Imię nazwisko datę urodzenia i wykształcenie kandydata
 2. Nazwę Klubu kierującego go na kurs, wraz z kopią skierowania
 3. Numer i datę wydania karty taternika
 4. Wykaz przejść jaskiniowych [ data, nazwa jaskini, miejsce osiągnięte w jaskini, ilość osób, styl przejścia( poręczowanie, eksploracja, po linach itp.) czas przejścia, w wykazie nie należy wpisywać jaskiń turystycznych lub przejść jaskiniowych typu Wodna pod Pisaną, czy Zimna do Ponoru]
 5. Wykaz przejść wspinaczkowych [ data, droga, partner, czas przejścia]
 6. Wykaz wypraw eksploracyjnych i szkoleń centralnych w których uczestniczył kandydat

Poniżej niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania:

 1. Ukończone 23 lata, oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 2. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania alpinizmu jaskiniowego od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
 3. Uczestniczenie w co najmniej 30 akcjach jaskiniowych letnich i co najmniej 20 akcjach zimowych w możliwie jak największej ilości jaskiń w różnych rejonach jaskiniowych Polski i świata (większość z tych 50 przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych).
 4. Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej połączonej z biwakiem podziemnym.
 5. Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej poza granicami Polski.
 6. Udział w co najmniej 2 centralnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu alpinizmu jaskiniowego organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu.
 7. Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
 8. Posiadanie skierowania z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.


Kwalifikacja na kurs zostanie przeprowadzona na podstawie:

 •        rozmowy kwalifikacyjnej,
 •        weryfikacji złożonych dokumentów,
 •        egzaminu teoretycznego,
 •        sprawdzianu praktycznego (techniki linowe, autoratownictwo, ratownictwo, wspinanie)

Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje wiedzę z zakresu kursu podstawowego, czyli tą zawartą w programie kursu taternictwa jaskiniowego i w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu na KT.

Sprawdzian praktyczny zawiera:

 •        Poruszanie się po linach (zjazd, wychodzenie, poręczowanie, pokonywanie przepinki, węzła odciągu w górę i w dół).
 •        Autoratownictwo (umiejętności w zakresie ściągania z liny osoby wiszącej w przyrządach, umiejętność zjazdu z poszkodowanym przez węzeł i przepinkę, generowanie luzu na przepince, wyciąganie „metodą U” i przeciwwagi).
 •        Podstawy ratownictwa (umiejętność budowy podstawowych stanowisk i układów stosowanych w ratownictwie).
 •        Wspinanie (wspinaczka na drogach IV–V z dolną asekuracją, budowa stanowisk, zjazdy ze ściąganiem liny).
Joanna Haremza
Komisja Taternictwa Jaskiniowego

W dniach 12-14.05.2017 na górze Birów (Podzamcze/Ogrodzieniec) odbędą się warsztaty z zakresu poręczowania jaskiniowego.
Szkolenie przeznaczone jest dla taterników jaskiniowych zrzeszonych w klubach Polskiego Związku Alpinizmu.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres  do dnia 5.05.2017 r.
W szkoleniu może uczestniczyć 20 osób, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo maja osoby uczestniczące po raz pierwszy.
W zgłoszeniu prosimy podać:

 • Imię i nazwisko
 • Numer karty taternika, rok uzyskania
 • Nazwę klubu macierzystego
 • Adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
Szczegółowe informacje  zostaną wysłane mailem po zakończeniu naboru.
(w przypadku pytań proszę o kontakt – Marek Lorczyk tel. 508525624)