XIII Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego

Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego zaprasza na XIII Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego, które odbędą się w dniach 23-25 czerwca 2017 na Górze Birów w Podzamczu.

Manewry te już od wielu lat są wydarzeniem interdyscyplinarnym, w którym staramy się wykorzystać doświadczenie i specyfikę działań różnych podmiotów, oraz wypracować wspólne schematy działań. Organizatorzy kładą też szczególny nacisk na dostosowanie programu ćwiczeń do wymogów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Od uczestników ćwiczeń wymagana jest dobra znajomość technik ratowniczych oraz autoratowniczych. W zajęciach z wykorzystaniem technik linowych czynny udział będą mogły wziąć tylko osoby spełniające w/w wymagania.

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/438919926451020/

Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego

fot. TKTJ