Szkolenie z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP "Jarogniewice"

W dniach 23-24.11.2018 r. w Wojcieszowie odbyło się szkolenie dla członków naszego klubu oraz ich rodzin z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie zorganizował Marcin Oleksy z udziałem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej „Jarogniewice” w Zielonej Górze.

 

Zajęcia rozpoczęły się w piątek od części teoretycznej. Zostały omówione zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną udzielającego pomocy, jak należy się zachowywać w sytuacji kryzysowej oraz jak należy wezwać pomoc aby informacja była zwięzła i konkretna. W sobotę odbyła się część praktyczna. Na fantomach uczyliśmy się jak prowadzić akcję resuscytacji i zachowań w sytuacji stresowej. Nauczyliśmy się posługiwać przenośnym defibrylatorem AED. Członkowie Grupy poszukiwawczej zainscenizowali poszukiwanie zaginionego w terenie przy pomocy psa ratowniczego. Po znalezieniu zaginionego przystąpiono do udzielania pomocy z osprzętem jaki posiadają zawodowi ratownicy, z wykorzystaniem wiedzy, którą nabyliśmy podczas szkolenia. Po całej akcji zostało omówione nasze zachowanie ze wskazaniem, co zrobiliśmy dobrze, a co wymagało poprawy. W trakcie spotkania wymieniane były doświadczenia w zakresie działań w sytuacjach związanych z działalnością naszego klubu – taternictwo jaskiniowe, turystyka kwalifikowana oraz skitury.

Dziękujemy koleżankom i kolegom z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej „Jarogniewice” w Zielonej Górze za przeprowadzenie szkolenia.

Emil