W celu stworzenia naszego pierwszego projektu będziemy musieli wygenerować kilka plików, stąd tak ważne, żeby dobrze to zaplanować i uporządkować. Będziemy musieli stworzyć plik .th z ciągiem pomiarowym, plik thconfig z kompilacją projektu oraz pliki .th2 służące do rysowania planów i przekrojów. Dodatkowo będziemy mieli pliki z surowymi danymi a także będziemy generować pliki eksportu. Program nie narzuca żadnej struktury ale gdybyśmy trzymali to wszystko w jednym folderze to szybko byśmy zgubili się w tym, dlatego poniżej przedstawiam propozycję katalogów i później tworzonych plików. Tworzymy 3 foldery wewnątrz projektu: data, img i output.

PROJEKT
thconfig # Plik kompilacyjny ustawiający rodzaje eksportu i layouty
index.th # to będzie (jeśli to konieczne) plik zbierający wszystkie mniejsze pliki pomiarowe, rysunki w Therionie, model terenu
data # Tutaj będą się znajdować pliki z pomiarami z rozszerzeniem .th
*.th
img # Tutaj będą pliki ze skanami dokumentacji, rysunkami, svg oraz plikami do rysowania w Therionie .th2
*.th2
output # Tutaj będą pliki eksportu, czyli wszystko co wyjdzie z Theriona
modele
plany i przekroje

 Spróbujemy teraz zrealizować plan minimum, czyli napsiać tyle ile to konieczne, żeby móc coś wyeksportować. Zaczniemy od uruchomienia naszego programu XTherion i klikamy na ikonkę kartki z ołówkiem. (Główne narzędzia omówiliśmy w pierwszym artykuje z Theriona) To będzie plik z rozszerzeniem *.th, który zapiszemy w folderze data. 
W Therionie wszystko co się znajduje za # będzie traktowane jako komentarz!

Stwórzmy sobie w Therionie plik test.th

survey test -title "Jaskinia Testowa" #Tutaj zaczynamy znacznik survey, który jest nazwany test. Możemy dodać dowolny tytuł po znaczniku -title ""
centerline #Otwieramy znacznik centerline w którym będą wszystkie pomiary
data normal from to length compass clino #Deklarujemy typ danych oraz w jakiej kolejności będą one zorganizowane
... #Tutaj wprowadzimy nasze pomiary
endcenterline #Zamykamy ciąg pomiarowy
endsurvey #Zamykamy cały znacznik surwey

Cały plik test.th z przykładwoymi danymi powinien wyglądać tak:

survey test -title "Jaskinia Testowa"
centerline
data normal from to length compass clino
0 1 3.38 189.11 29.23 1 2 8.61 255.98 -19.92 2 3 3.41 263.5 -25.12 3 4 10.12 197.6 -33.73 4 5 7.33 225.93 -26.31 5 6 10.1 195.31 -3.19 6 7 5.89 180.54 8.25 7 8 2.2 178.46 88.2 8 9 2.38 179.94 31.32 9 10 3.87 180.42 -5.02 10 11 3.62 87.42 -34.45 11 12 5.65 174.78 10.37 12 13 10.22 241.22 -42.17 13 14 5.32 206.28 -17.77 14 15 4.59 224.38 -38.25 15 16 11.3 315.88 -38.33 16 17 6.06 334.55 -39.56 17 18 5.28 264.72 -48.48 18 19 8 313.62 -57.98 19 20 3.22 276.68 -32.31
endcenterline
endsurvey

 Teraz będziemy musieli napisać plik kompilacyjny, który zaimportuje nam te pomiary, ewentualnie ustawi wygląd szablonów i wyeksportuje wszystkie możliwe formaty plików. Tym razem też napiszemy nie więcej niż jest to wymagane ale zastosujemy wszystkie możliwe eksporty. W dalszych tutorialach będziemy wzbogacać nasz kod o dodatkowe treści. 

Klikamy na ikonę kartki z trybikiem i klikamy Zapisz jako thcaonfig w głównej lokalizacji naszego projektu.

source data/test.th #Importujemy plik z pomiarami layout mapa #Ustawaimy szablon dla eksporu map. Możemy ustawić wiele szablonów a później tylko się do nich odnosić. Te ustawienia nie są konieczne dla działania ale w praktyce są niezbędne, żeby dobrze ustawić szablon wydruku. ...
endlayout #Koniec szablonu
#Ustawiamy eksporty do dowolnych formatów plików. Wymienione są wszystkiemożliwe formaty eksportów. export model -format survex -output output/test.3d export model -output output/test.lox export model -fmt 3dmf -output output/test export model -o output/test.plt export model -o output/test.dxf export model -fmt esri -output output/test export map -output output/test-plan.pdf -layout mapa export map -output output/test-profil.pdf -projection extended -layout mapa export map -output output/test.kml -layout mapa export database -o output/test-database export atlas -layout atlas -output output/plan_atlas.pdf